Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Ewa Chodakowska i Bebio Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z  naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wykorzystując adres email: iodo@bebio.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania przez Ciebie z  fanpage’a/strony, a w szczególności przygotowywania odpowiedzi na dodawane przez Ciebie komentarze i wysyłane wiadomości, a także w celach analizy dokonywanej poprzez fanpage’a komunikacji z Tobą, w tym do profilowania.  Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) - którym jest prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych w celu zapewnienia odbiorcom możliwie pełnej informacji o działalności Ewy Chodakowskiej i Bebio sp. z o. o. oraz umożliwienia kontaktu, a także analiza ruchu i aktywności podejmowanych na stronie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielania odpowiedzi na dodawane przez Ciebie komentarze i wysyłane wiadomości, a także analizy dokonywanej poprzez stronę komunikacji z Tobą, wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów i wyłącznie zgodnie z  poleceniami Administratora. W związku z pozyskaniem Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują   odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych przy przetwarzaniu danych za pośrednictwem wyżej wymienionego portalu, gwarantuje  stosowanie umów międzyzakładowych lub zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o  standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), a także stosowanie innych mechanizmów, które zostały uznane lub zatwierdzone przez właściwe organy. W  przypadku pytań dotyczących przesyłania danych należy się skontaktować z IOD.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. W  celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z IOD, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Brak zgody lub pierwsze odwiedziny - nie możemy targetować :(
  Array
(
)